Moravskoslezský kraj - průvodce po Severní Moravě a Slezsku
Moravskoslezský kraj - průvodce po Severní Moravě a Slezsku
Moravian-Silesian Tourism Marketing Strategie a akční plány

Strategie a akční plány


Plán aktivit krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism s.r.o. na období 2018 s přesahem do roku 2020
Dokument agentury CzechTourism, který nastavuje obecný rámec pro marketing cestovního ruchu destinace Česká republika
Dokument agentury CzechTourism, který vychází z Marketingové koncepce cestovního ruchu 2013-2020
Klíčový dokument, který vymezuje  kompetence v systému řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji