Okręg Morawsko-Śląski - oficjalny portal turystyczny
Okręg Morawsko-Śląski - oficjalny portal turystyczny
                        
Lista i opis utrzymywanych tras, będących częścią magistrali   
Regularnie aktualizowane widoki z wybranych miejsc na trasach Magistrali Beskidzkiej
Aktualna pogoda w regionie Moraw Północnych i Śląska
      
Zasady bezpieczeństwa, listę stacji górskich służb ratunkowych oraz mapy okolicy, znajdziecie właśnie tutaj
Projekt wspierający narciarstwo biegowe i turystykę rowerową w rejonie Beskidów