Ostrawskie Jatki Miejskie

Unikatowy chroniony obiekt zabytkowy

Również budynek jatek może stać się chronionym zabytkiem. Zabytkowe Jatki Miejskie w centrum Ostrawy są tak niezmiernie ciekawym obiektem architektonicznym, że stają się po prostu zabytkiem.Historia budynku, w którym dokonywano uboju bydła rozpoczęła się pod koniec XIX wieku. Do tego czasu rzeźnicy pracowali w poszczególnych domach, a ze względu na fakt, iż nie istniała kanalizacja, wszystko to spływało bezpośrednio na ulicę. Niektóre miejsca naprawdę nie zachęcały swoim zapachem…

Władze miasta zadecydowały więc o budowie jatek centralnych. W odróżnieniu do innych miast, gdzie obiekty tego typu powstawały na przedmieściach, w Ostrawie budynek jatek powstał w samym centrum miasta. Został zbudowany w miejscu, gdzie odbywały się targi bydła, w bliskości znajdowało się źródło wody przepływającej tędy dzięki kanałowi . Kolejną zaletą było połączenie kolejowe, funkcjonujące w tym miejscu do dnia dzisiejszego. W miejscu tym stała karczma, której stodołę wykorzystano do budowy jatek. Obiekt powstał blisko sklepów w centrum, a więc również blisko klientów.

Prowizoryczny budynek nie był jednak wystarczający ze względu na wciąż trwający rozwój miasta, wybudowano więc nowy z czerwonych cegieł i żelaza. Z zewnątrz przypomina trochę średniowieczny zamek lub twierdzę z Hiszpanii z wieżami strażniczymi i małymi okienkami przypominającymi otwory strzelnicze. Wewnątrz znajdowały się nowoczesne maszyny do przetwarzania i chłodzenia mięsa, jatki należały do najnowocześniejszych w Austro-Węgrach.

Obecnie ten chroniony obiekt zabytkowy czeka ponownie, aby odzyskać swoją dawną świetność, którą ówcześni architekci dawali również budynkom takim jak jatki.

Kontakt

OSTRAVAINFO!!! - pobočka Věž
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava
E-mail: vez@ostravainfo.cz
Web: https://www.ostravainfo.cz
Tel.: +420 599 443 096

Ostrawskie Jatki Miejskie
Ostrawskie Jatki Miejskie
další
předchozí