Droga Krzyżowa w Łomnej Górnej

Droga Krzyżowa, która prowadzi od Kościoła Krzyża Świętego w Łomnej Górnej, jest interesująca ze względu na fakt, iż prowadzi pielgrzymów po miejscowym lesie. Drogę, która przebiega przez wąwóz, a kończy swój bieg niedaleko cmentarza wybudował Zakon Karmelitów, który działał w tym miejscu w XX wieku.

Kamień pochodzi z kamieniołomu z niedalekiej miejscowości Rzeka, natomiast napisy i obrazy zostały wykonane w Rzymie. Drogę Krzyżową tworzy czternaście drewnianych krzyży, a napisy przy stacjach są polskie. Drogę Krzyżową otwarto w 1995 roku, gdy wierzący świętowali sto lat od wybudowania miejscowego kościoła.

Łomna Górna jest miejscem pielgrzymek już od XIX wieku, kiedy to miejscowi wierzący wybudowali tutaj krzyż przy źródle Panny Marii z Lourdes. Tutejsi mieszkańcy uważali, że woda ta ma cudowne właściwości, ponieważ wierzono, że po pielgrzymce do źródła w Jabłonkowie zakończyła się epidemia cholery. Miejsce pielgrzymek odwiedził nawet car bułgarski Ferdynand I Bułgarski.

Kontakt

IC Dolní Lomná
Dolní Lomná 311
739 91 Dolní Lomná
E-mail: obec@dolnilomna.eu
Web: http://www.dolnilomna.eu/
Tel.: +420 558 358 720

Droga Krzyżowa w Łomnej Górnej