Góra Filipka koło Jabłonkowa

Pierwotne pastwiska na szczycie góry Filipka były miejscem, gdzie powstał rezerwat przyrody o takiej samej nazwie. Jego celem jest ochrona rosnącego tutaj jałowca. Ten ciernisty krzew, który porasta górskie partie Beskidów Cieszyńskich i regionu Valašsko staje się stopniowo gatunkiem bardzo rzadkim.

Jałowiec do wzrostu potrzebuje dużej ilości słońca, dlatego porastał głównie wykorzystywane pastwiska górskie. Jednak zaraz po ich zarośnięciu wycofuje się. Z tego względu obecnie nawet w miejscach o bardzo dobrych warunkach, gdzie był wykorzystywany przez Górali i Wołochów ze względu na swoje właściwości lecznicze, jest gatunkiem bardzo rzadkim.

Na Filipce oprócz krzewów można także podziwiać rzadkie gatunki motyli. Jest to także miejsce, w którym żyją węże wraz z bardzo rzadkim gatunkiem żmii jadowitej!

Kontakt

TIC Bystřice
Bystřice č. 334
739 95 Bystřice nad Olší
E-mail: ic@bystrice.cz
Web: http://www.bystrice.cz/turista
Tel.: +420 558 995 775

Góra Filipka koło Jabłonkowa