Herczawa (czes. Hrčava)

Na pierwszy rzut oka jest to zwyczajna łąka górska, przez którą przepływa potok. Miejsc takich jest wiele. Jednak łąka za Herczawa, wioską ukrytą w głębokich lasach Beskidów Śląskim jest miejscem jedynym w swoim rodzaju. Stykają się tutaj granice trzech sąsiadujących krajów, a więc Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji.

Miejsce, w którym stykają się granice trzech państw leżą w korycie wspomnianego potoku, można je zobaczyć z drewnianego mostka, który łączy stronę czeską i słowacką. W małym wąwozie umieszczono kamień graniczny. Na każdej z trzech stron znajduje się dwumetrowy monolit z granitu z symbolami wszystkich krajów. Można tutaj usiąść w altankach z paleniskiem. Trójstyk jest miejscem regularnych spotkań trzech sąsiadujących wiosek.

Droga ze strony czeskiej, a więc z Herczawy, prowadzi pomiędzy drewnianymi domkami wiejskimi, leżącymi na płaskowyżu tworzonym przez łąki i pola. Z Polski do Trójstyku przybywają mieszkańcy wioski Jaworzynka, ze Słowacji prowadzi tutaj stromy szlak z wioski Čierne, która rozciąga się głęboko w dolinie rzeki Kysuce.

Herczawa była pierwotnie twierdzą ochraniającą w XVII wieku Węgry przed Śląskiem. Do dziś na drodze leśnej pomiędzy Herczawa a Jaworzynką stoi stary obiekt celny służący do ochrony granicy przede wszystkim przed przemytnikami.

Herczawa sąsiaduje z wioską Bukowiec (czes. Bukovec), najdalej na wschód wysuniętym punktem Republiki Czeskiej. Przy drodze do Trójstyku nie można nie zauważyć drewnianego Kościoła Świętego Cyryla i Metodego, który jest najmłodszym kościołem drewnianym w regionie morawsko-śląskim. W lasach niedaleko kościoła ukryta jest Jaskinia Lourdes (czes. Lurdská jeskyně) ze źródłem o właściwościach leczniczych.

Kontakt

Gorolské turistické informační centrum
Mosty u Jablunkova 381
739 98 Mosty u Jablunkova
E-mail: info@gotic.cz
Web: http://www.gotic.cz/
Tel.: +420 558 341 586

Herczawa (czes. Hrčava)
Herczawa (czes. Hrčava)
Herczawa (czes. Hrčava)
další
předchozí