Klejnoty barokowe w Fulneku

Fulnek jest nie tylko miastem nauczyciela narodów - Jana Amosa Komeńskiego – jest również perłą architektury barokowej regionu morawskich Kravarzy i w zasadzie całych Moraw. Barok jest tutaj widoczny nie tylko za sprawą samych obiektów, ale również rzeźb, które spotkać można podczas spaceru po mieście

Czar baroku można podziwiać na przykład w Kościele Trójcy Przenajświętszej. Kościół wybudowano tak solidnie, iż nie wymagał żadnego zasadniczego remontu, więc nie był w ogóle przebudowywany, dzięki czemu zachował formę oryginalnego baroku aż do dziś.

Kolejnym obiektem barokowym jest Klasztor Kapucynów na terenie Kościoła Świętego Józefa. Klasztor z 1674 roku powstał w duchu surowej wspólnoty i franciszkańskiego ubóstwa. Cele, w których żyli zakonnicy, były bardzo małe, natomiast kościoły wznoszono bez wieży. W okresie II wojny światowej klasztor znajdował się w rękach wojsk niemieckich, jednak po wojnie zakonnicy powrócili do swojego domostwa. Dopiero w latach 50. minionego wieku kompleks Klasztorny Kapucynów przejęło tzw. StB – Służba Bezpieczeństwa (czes. Státní bezpečnost), mnisi zaś zostali internowani. Przez jakiś czas przebywały tutaj zakonnice z kilku różnych klasztorów, następnie obiekt służył jako magazyn meblowy, później magazyn żywności. I niszczał. Dziś jest udostępniony dla zwiedzających, stała ekspozycja prezentuje jego skomplikowaną historię. Częścią kompleksu klasztornego jest również Kaplica Cmentarna Świętego Rocha i Świętego Sebastiana.

W duchu baroku prezentuje się także fontanna Jana Sarkandra na Placu Jana Amosa Komeńskiego, podobnie jak Pałac Knurra, stojący w narożnej części placu. Kolejnym obiektem barokowym jest Willa Loretta, gdzie znajduje się Dom Dziecka.

Kontakt


MIC Fulnek
Sborová 81
742 45 Fulnek
E-mail: mic@fulnek.cz
Web: https://www.ic-fulnek.cz
Tel.: +420 556 713 713

Klejnoty barokowe w Fulneku