Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Bystrzycy nad Olzą

Jednym z kościołów drewnianych w regionie Śląska Cieszyńskiego jest kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Bystrzycy nad Olzą. Dzisiejsza świątynia pochodzi z końca XIX wieku, kiedy to usunięto niszczejący kościół z XVI wieku. Najstarszym elementem była dzwonnica, która stała w tym miejscu już w 1584 roku. Jest to rok, który odlano na dzwonie dzisiejszego kościoła.

Kiedy miejscowi wierzący zadecydowali o budowie nowego kościoła, rozebrali starszy obiekt, a belki drewniane z niego zakupił jeden z miejscowych mieszkańców, by następnie wybudować z nich nowy dom w Bystrzycy. Jeden z dwóch ołtarzy starego kościoła znajdował się najpierw w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, skąd odkupił go arcyksiążę Fryderyk, znany z Pieśni Śląskich Bezruča jako markiz Gero. Fryderyk ozdobił ołtarzem swój zameczek niedaleko polskiej Wisły.

Kościół w Bystrzycy jest jednym z najpiękniejszych przykładów drewnianej architektury sakralnej, dla której warto odwiedzić Śląsk Cieszyński.

Kontakt

IC Bystřice nad Olší
Bystřice 334
739 95 Bystřice

E-mail: ic@bystrice.cz
Web: http://www.bystrice.cz/
Tel.: +420 558 995 775

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Bystrzycy nad Olzą