Rzeźba Świętego Patryka w Karwinie

Rzeźba związana jest z okresem drugiej połowy XVIII wieku, gdy we Frysztacie osiadła irlandzka rodzina katolicka Taafów z Carligfordu, którzy uciekali z Irlandii przed prześladowaniami katolików. Święty Patryk, działający w Irlandii w V wieku, łączony jest z rozwojem tamtejszej wiary chrześcijańskiej, dlatego też stał się patronem Irlandczyków.

Rzeźba związana jest z okresem drugiej połowy XVIII wieku, gdy we Frysztacie osiadła irlandzka rodzina katolicka Taafów z Carligfordu, którzy uciekali z Irlandii przed prześladowaniami katolików. Święty Patryk, działający w Irlandii w V wieku, łączony jest z rozwojem tamtejszej wiary chrześcijańskiej, dlatego też stał się patronem Irlandczyków.

Kontakt

MIC Karviná
Masarykovo nám. 71/26
733 01 Karviná
E-mail: micka@rkka.cz
Web: http://www.rkka.cz/
Tel.: +420 596 318 620

Rzeźba Świętego Patryka w Karwinie