Wystawa życia wiejskiego w Muzeum Braci Morawskich (czes. Muzeum Moravských bratrů)

Muzeum Braci Morawskich w mieście Suchdol nad Odrou przedstawia życie wiejskich obywateli w regionie morawskich Krawarzy sto lat temu.

Samo muzeum posiada siedzibę w charakterystycznym dla ówczesnych czasów obiekcie wraz ze stodołami i podwórkiem. Zwiedzający mogą w ten sposób wyobrazić sobie, jak wyglądało życie i praca na gospodarstwie w tym okresie. Jedna z wystaw podejmuje tematykę egzekucji w Kunwaldach, czyli na ziemiach fulneckich.

Osoby zainteresowane historią życia wiejskiego mogą kontynuować swoją wędrówkę odzwiedzając Muzeum Życia Wiejskiego w Albrechtičkach lub Skotnicy.

Kontakt

Muzeum Moravských bratří
Malá Strana 21
742 01 Suchdol nad Odrou

E-mail: muzeum.mb@seznam.cz
Web: http://www.moravian.cz/
Tel.: +420 605 113 310

Wystawa życia wiejskiego w Muzeum Braci Morawskich (czes. Muzeum Moravských bratrů)