Centrum historyczne Opawy

Centrum Opawy zachowało wiele ze swojej oryginalnej atmosfery starego, niemieckiego miasta. Pomimo, iż miasto zostało znacznie zniszczone podczas walk pod koniec wojny a wiele budynków podczas odbudowy ustąpiło miejsca nowocześniejszym, wciąż jest co podziwiać. Opawa jest jednym z najciekawszych miejsc okręgumorawsko-śląskiego i całej Republiki Czeskiej.

Jedną z dominant Rynku Górnego (czes. Horní náměstí) w Opawie jest mieniący się  obiekt zwany „Głoska“ (czes. Hláska) lub „Wieża zegarowa“ (czes. Hodinová věž). Właśnie tutaj zwiedzający mogą zobaczyć historyczne centrum miasta, a to przede wszystkim dzięki pięknemu widokowi z wieży o wysokości 60 metrów. Dzisiaj znajduje się tutaj Urząd Miasta.

Typowym przedstawicielem sakralnego gotyku śląskiego jest konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której wieża liczy 102 metry i jest najwyższą wieżą na Śląsku.

Jednym z najstarszych teatrów w Republice Czeskiej jest Teatr Śląski.Początek jego działalności dałą już w 1805 roku scena niemiecka. Teatr przez ponad dwieście lat jest wciąż aktywny.

Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego jest jednym z najsilniejszych symboli historii miasta. Wiąże się z legendą o tym, iż w jego podziemiach pochowani zostali ostatni członkowie Dynastii Przemyślidów, a więc ród Mikołaja I. Kościół jest również związany z wizytą kompozytora Ludwik van Beethovena, który uczestnicząc w koncercie mszynie wytrzymał w ławce, wziął do ręki batutę i sam poprowadził koncert.

Warto odbyć spacer nie tylko po samym centrum miasta, ale również przyległych ulicach i dziedzińcach pomiędzy blokami domów, tworzących przyjemne parki i strefy wypoczynku. Opawa jest miastem  najstarszych i najprzyjemniejszych parków, które stworzyły pierścień zieleni wokół centrum miasta. Można przejść je na piechotę, przejechać na rowerze lub rolkach.

Kontakt

MIC Opava
Horní náměstí 67
746 26 Opava
E-mail: informacni.centrum@opava-city.cz
Web: http://www.opava-city.cz/
Tel.: +420 553 756 143

Centrum historyczne Opawy