Kopalnia Jindřich w Ostrawie

Turyści, którzy przyjeżdżają do Ostrawy po raz pierwszy, chcąc poznać przynajmniej zarys historii górniczej miasta, są często bardzo zdziwieni, że bezpośrednio w centrum stoi jedna ze starych wież szybowych.

Chodzi o Kopalnię Jindřich. Szyb znajduje się przy ulicy Nádražní třída, a więc jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście, gdzie już w okresie rozwoju przemysłu istniało połączenie pomiędzy dworcem kolejowym i centrum Ostrawy.

Właśnie dlatego Kopalnia Jindřich korzystała z połączenia z Koleją Północną Cesarza Ferdynanda. Szyb początkowo nazywano Kopalnia X, stąd górnicy często mówili, że idą kopać węgiel „na dziesiątkę“. Węgiel wydobywano w tym miejscu od 1846 roku, natomiast do dziś stojąca tu wieża pochodzi z 1872 roku i była pierwszą stalową wieżą szybową w regionie.

Wydobycie ukończono w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie wieża szybowa jest jedną z niewielu, które nie zostały zburzone i są świadectwem górniczej historii miasta dopełniającym tradycyjny koloryt Ostrawy.

Kontakt

OSTRAVAINFO!!! - pobočka Věž
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava
E-mail: vez@ostravainfo.cz
Web: https://www.ostravainfo.cz
Tel.: +420 599 443 096

Kopalnia Jindřich w Ostrawie