Muzeum w Pałacu w Bruntálu

Można dowiedzieć się tu o budowie geologicznej tutejszych terenów oraz o florze i faunie występującej w rejonie pogórza Jesioników. Inna część wystawy została nazwana „Řemeslo má zlaté dno” (Rzemiosło daje pewny zarobek) i pokazuje stare gałęzie rzemiosła, które na przełomie XIX i XX wieku zapewniały utrzymanie miejscowym rzemieślnikom. Inne miejsca prezentujące dawne życie ludzi na wsi, to „kosarnia” w Karlowicach i Miejskie Muzeum w Rymarzowie.

Można dowiedzieć się tu o budowie geologicznej tutejszych terenów oraz o florze i faunie występującej w rejonie pogórza Jesioników. Inna część wystawy została nazwana „Řemeslo má zlaté dno” (Rzemiosło daje pewny zarobek) i pokazuje stare gałęzie rzemiosła, które na przełomie XIX i XX wieku zapewniały utrzymanie miejscowym rzemieślnikom.

Inne miejsca prezentujące dawne życie ludzi na wsi, to „kosarnia” w Karlowicach i Miejskie Muzeum w Rymarzowie.

Kontakt

Muzeum v Bruntále
Zámecké náměstí 7
792 01 Bruntál
E-mail: info@mubr.cz
Web: http://www.mubr.cz/
Tel.: +420 554 717 947

Muzeum w Pałacu w Bruntálu