Park krajobrazowy Beskidy

Beskidy tworzą największy park krajobrazowy w Republice Czeskiej. Można tutaj zdobywać grzbiety górskie, spacerować po puszczy, spacerować po dawnych pastwiskach i zbadać koryta górskich rzek. Zobaczyć można na tym terenie stuletnie drzewa, rzadkie gatunki roślin, ptaki i inne zwierzęta, które znalazły tutaj swój dom.

Obszar parku krajobrazowego tworzą prawie całe Beskidy Morawsko-Śląskie, Javorníki i Vsetínské vrchy. Wypływają stąd rzeki Ostravice i Bečva oraz wiele ich dopływów.

Żyją tutaj rzadkie gatunki zwierząt, np. bardzo zagrożone gatunki gadów, czy drapieżniki wraz z niedźwiedziami, rysiami i wilkami. Pomimo tego, że obszar ten znajduje się pod ochroną, mogą go odwiedzać turyści. Beskidy są rajem dla turystyki pieszej, stopniowo wzrasta również liczba turystów wybierających turystykę rowerową.

Kontakt

Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy
Nádražní 36
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
beskydy@nature.cz
www.beskydy.ochranaprirody.cz
+420 571 654 293
E-mail: beskydy@nature.cz
Web: http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/
Tel.: +420 571 654 293

Park krajobrazowy Beskidy
Park krajobrazowy Beskidy
další
předchozí