Śląskie Muzeum Ziemskie

Brzmi to niewiarygodnie, ale opawskie Muzeum Ziemi Śląskiej (lub też jego zabytkowy Budynek Wystawowy) jest najstarszym muzeum w Czechach. Nawet Muzeum Narodowe na górnym końcu Placu Wacława w Pradze powstało cztery lata później!

Muzeum Ziemi Śląskiej powstało w miejscowym gimnazjum już w roku 1814. U jego narodzin stali miejscowi profesorowie i oświeceniowy burmistrz Jan Josef Schössler, który „podpisał się” pod wieloma wspaniałymi projektami miejskimi.

Dziś muzeum posiada 2,5 miliona okazów oraz dokumentów i jest trzecim co do wielkości muzeum w kraju. Kto chce poznać historię regionu od czasów epoki lodowcowej aż do współczesności, podczas swoich wędrówek nie powinien pominąć Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie.

Częścią muzeum są również inne ekspozycje jak na przykład czechosłowackie umocnienia w Darkovičkach koło Hulczyna. Oddział muzeum poświęcone jest także poecie Petrowi Bezručowi.

Kontakt

Slezské zemské muzeum
Komenského 10
746 01 Opava
E-mail: szm@szm.cz
Web: http://www.szm.cz/
Tel.: +420 553 714 809

Śląskie Muzeum Ziemskie
Śląskie Muzeum Ziemskie
další
předchozí