Zamek w Fulneku

Zamek w Fulneku widoczny jest z daleka, a jego kształt i osadzenie w krajobrazie jest na tyle nietypowe, iż dla wielu jest charakterystycznym punktem odniesienia. Jest zarówno jednym z najbardziej znanych zabytków regionu morawskich Kravarzy.

ierwotny zamek strzegący starej granicy pomiędzy Morawami a Śląskiem stał w tym miejscu najprawdopodobniej już na przełomie XIII i XIV wieku. Jego pierwszymi właścicielami byli panowie z Lichtenburgu lub późniejsi właściciele miasta Fulnek – rodzina panów z Kravarzy. Własność przechodziła z rąk do rąk rodzin szlacheckich, a zamek zmieniał stopniowo swój styl na renesansowy. Kolejną przebudowę przeprowadziła rodzina Skrbenskich z Hříště, którym jednak zamek skonfiskowano z powodu wspierania Jedności Braterskiej. Zamek został zdobyty przez Szwedów, którzy opuścili go dopiero po zakończeniu Wojny Trzydziestoletniej.

Największą katastrofą był pożar w 1801 roku, który pochłonął całe miasto, niszcząc również część zamku. Obiekt kupił wraz z ziemiami fulneckimi w połowie XIX wieku król belgijski Leopold dla swojego syna Filipa. Podczas wojny służył urzędom niemieckim, natomiast po jej zakończeniu pełnił funkcję magazynu. Dziś zamek jest majątkiem prywatnym i nie jest dostępny dla zwiedzających.

Kontakt

MIC Fulnek
Sborová 81
742 45 Fulnek
E-mail: mic@fulnek.cz
Web: http://www.ic-fulnek.cz/
Tel.: +420 556 713 713

Zamek w Fulneku