Zámek ve Fulneku

Zámek ve Fulneku je viditelný z velké dálky a jeho tvar a umístění v krajině je natolik typické, že se podle něj dá velmi dobře orientovat. Tvoří jednu z nejznámějších dominant Moravského Kravařska.

Původní hrad strážící starobylou hranici mezi Moravou a Slezskem stál na tomto místě zřejmě už na přelomu 13. a 14. století. Jeho prvními majiteli tak byli buďto už pánové z Lichtenburku nebo pozdější majitelé Fulneku, rod pánů z Kravař. Ve vlastnictví se střídaly další šlechtické rody a hrad se postupně měnil v renezanční zámek. Další přestavbu prováděli Skrbenští z Hříště, kterým byl ale pro podporu Jednoty bratrské později zkonfiskován. Zámek byl dobyt Švédy, kteří jej opustili až poté, co skončila Třicetiletá válka.

Největší pohromou byl požár v roce 1801, který zachvátil celé město a zničil i část zámku. Ten koupil spolu s fulneckým panstvím v polovině 19. století belgický král Leopold pro svého syna Filipa. Za války sloužil zámek německým úřadům, po válce jako sklad. Dnes je zámek v soukromých rukou a veřejnosti je nepřístupný.

Kontakt

MIC Fulnek
Sborová 81
742 45 Fulnek
E-mail: mic@fulnek.cz
Web: http://www.ic-fulnek.cz/
Tel.: +420 556 713 713

Zámek ve Fulneku