Wędrówka wzdłuż rzeki Odry

Odra zachęca do wędrówek wśród niepowtarzalnej przyrody pełnej lasów, skał i widoków na srebrzystą taflę rzeki. Jest to również miejsce, w którym można odwiedzić zabytki techniczne w regionie. Jest okazją do tego, by poznać historię także tej części Moraw. Przez większość miejsc przebiegają ścieżki rowerowe.

Jednym z zabytków technicznych jest Młyn Wodny Wesselski z XVI wieku, gdzie można podziwiać wszystkie sprzęty w młynie, jak również przenocować w miejscu o niepowtarzalnej magii i atmosferze. Godne podziwu jest również koryto o długości prawie trzech kilometrów, doprowadzające wodę do młyna.

Kolejny podobny zabytek techniki ukryty jest w lesie niedaleko Bernartic nad Odrou. Jest to tak zwany młyn leśny, które zachował się do dziś w pierwotnej formie, a więc wraz ze sprzętem do mielenia zboża. Jeden z najpiękniejszych widoków na okoliczny krajobraz oferuje Szwedzka skała niedaleko Spálova (czes. Švédská skála). Znajduje się w miejscu, które było wykorzystywane przez myśliwych już w epoce brązu. Drewniana altana przypomina wieżę strażniczą, która w tym miejscu najprawdopodobniej pełniła funkcję ochronną granicy królestwa czeskiego.

Piękno przyrody w tym regionie widoczne jest na przykład na terenie chronionym. Meandry Starej Odry, gdzie rzeka stworzyła wiele toni i starych ramion, są domem dla ptaków, płazów i roślin.

Tematykę historii tego regionu, przede wszystkim zaś jego duchowego znaczenia nie tylko dla Moraw, ale całej Europy, a nawet całego świata, podejmuje Muzeum Braci Morawskich w mieście Suchdol nad Odrou. Miejsce to upamiętnia okres pobiałogórski, kiedy to Suchdol nad Odrou stał się jednym z miast, w którym swój azyl znaleźli członkowie Jedności Braterskiej. Właśnie stąd wyruszyli na swoją misję na cały świat.

Wraz z korytem rzeki można kontynuować wędrówkę po zabytkach technicznych w Studénce, gdzie znajduje się Muzeum Budowy Wagonów. Unikatem leżącym u brzegów Odry jest kompleks Muzeum Górniczego Landek w Ostrawie.

Kontakt

IC Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
E-mail: infocentrum@mesto-studenka.cz
Web: http://www.ic.mesto-studenka.cz
Tel.: +420 556 414 387

Wędrówka wzdłuż rzeki Odry