Putování kolem řeky Odry

Odra láká k putování neopakovatelnou přírodou plnou lesů, skal a výhledů na stříbrnou hladinu řeky. Je to také místo, kde se dají navštívit technické památky oblasti. Vnímat se dá také pohnutá historie této části Moravy. Většina míst je cyklistickými trasami.

Jednou z technických památek je vodní mlýn Wesselsky ze 16. století, kde můžeme obdivovat plné zařízení mlýna a dokonce se ubytovat v prostředí, které má své neopakovatelné kouzlo. Impozantní je náhon, který přivádí vodu k mlýnu a který měří skoro tři kilometry.

Další podobná technická památka se skrývá v lesích u Bernartic nad Odrou. Jedná se o tak zvaný lesní mlýn, který se dochoval v původní podobě, tedy včetně vybavení k mletí mouky. Jednu z nejmalebnějších vyhlídek na okolní krajinu umožňuje Švédská skála u Spálova. Je na místě, kde už v době bronzové pozorovali krajinu lovci zvěře. Dřevěný altán připomíná strážní věž, která v tomto místě s největší pravděpodobností stála jako ochrana hranice českého království.

Přírodní krásy oblasti lze vidět například v chráněném území Meandry Staré Odry, kde řeka vytvořila mnoho tůní a starých ramen, které vytvářejí domov ptákům, obojživelníkům a květinám.

O historii této oblasti a především o duchovním významu nejen pro Moravu, ale pro celou Evropu a v podstatě pro celý svět, vypovídá muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou. Místo je připomínkou pobělohorské doby a toho, jak se Suchdol nad Odrou stal jedním z míst, kde našli ochranu členové Jednoty bratrské, kteří se právě odtud vydali na svou misijní pouť do všech koutů světa.

Spolu s tokem řeky lze pokračovat za technickými památkami dál do Studénky, kde je Vagonářské muzeum. Unikátem, který se rozkládá na břehu Odry, je areál hornického muzea Landek v Ostravě.

Kontakt

IC Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
E-mail: infocentrum@mesto-studenka.cz
Web: http://www.ic.mesto-studenka.cz
Tel.: +420 556 414 387

Putování kolem řeky Odry