Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou

Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou sídlí v typickém venkovském stavení. Turista si tak může udělat představu o tom, jak se na vesnicích Moravského Kravařska bydlelo a hospodařilo.

Hlavní výstavní prostor muzea se věnuje událostem, které předcházely odchodu Moravských bratří na začátku 18. století do exilu.

Tehdy pro svou víru odešlo ze Suchdola nad Odrou asi 280 obyvatel, pokračovatelů učení Jana Amose Komenského. Jejich novým domovem se staly Horní Lužice, kde založili město Herrnhut, česky Ochranou. Tam obnovili Jednotu bratrskou a věnovali se misijní práci.

Prostory bývalého výminku jsou věnovány Jednoty bratrské a bývalá stodola je místem, kde se připomíná nová misijní práce Moravských bratří, kteří dodnes věnují evangelizaci v mnoha zemích světa.

Kontakt

Muzeum Moravských bratří
Malá Strana 21
742 01 Suchdol nad Odrou
E-mail: muzeum.mb@seznam.cz
Web: http://www.moravian.cz/
Tel.: +420 605 113 310

Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou
Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou
další
předchozí