Landek Park

Staňte se na chvíli horníkem a sfárejte do nejstaršího dolu v Ostravě – Anslem – opravdovou tžební klecí. O historii těžby uhlí (na Anselmu se dobývalo již od roku 1830!) i o tom, co práce na šachtě obnáší, vám v největším hornickém muzeu v Česku typickou hantýrkou povypráví vysloužilý horník.

Při prohlídce dolu si budete moci vše osahat a vyzkoušet třeba, jak těžké je zařízení, se kterým se horníci lopotí v podzemí, aby vyztužili uhelnou sloj, v níž pracují. V chodu uvidíte (a uslyšíte!) pluh, kterým se uhlí dobývá, navštívite řetízkovou šatnu a projet se budete moci opravdovým důlním vláčkem. Malí návštěvníci se mohou proplížit cvičnou dráhou pro důlní záchranáře a vyzkoušet, jak je náročné pohybovat se v zasypaných štolách.

V rámci prohlídky uvidíte také expozici: Koník Ferdinand a další čtyřnozí havíři. O údělu více než stovky koní, kteří především v druhé polovině  19. století pracovali nejen v ostravských dolech, se vypráví řada legend… Celá samostatná expozice je věnována Báňskému záchranářství. A pokud byste rádi ochutnali havířské speciality, skočte si do místní stylové Harendy U Barborky.

K procházkám láká les na vrchu Landek, kde můžete dojít až k rozhledně s výhledem na celou Ostravu a ke starému slovanskému hradišti. Majitelé tohoto panství odtud, z ostrohu nad soutokem Odry a Ostravice, střežili kupeckou Jantarovou stezku a Hlučínsko bylo spravováno taktéž odtud.

Landek je místem unikátního nálezu. Tým archeologů zde našel sošku Landecké, nebo také Petřkovické Venuše. Pravěký lovec ji vyřezal před 25 tisíci lety a archeologové ji objevili pod stoličkou mamuta.

Muzeum je skvěle přístupné po cyklostezce, která vede podél řeky Odry a navazuje na stezku po břehu Ostravice. Ta vede kolem centra Ostravy až do Beskyd.


Kontakt

Landek Park
Pod Landekem 64
725 29 Ostrava - Petřkovice
E-mail: recepce.landek@dolnivitkovice.cz
Web: https://www.landekpark.cz
Tel.: +420 602 532 414

Landek Park
Landek Park
Landek Park
Landek Park
Landek Park
Landek Park
Landek Park
Landek Park
Landek Park
Landek Park
další
předchozí