Meandry staré Odry u Jeseníku nad Odrou

Původní koryto řeky Odry, které si řeka vyhloubila v krajině, tvoří přírodní rezervaci Meandry staré Odry u Jeseníku nad Odrou.

Dnes je to místo, kde návštěvník může vychutnávat klid kolem mnoha tůní, které tady Odra vytvořila. Mimořádné a proto také chráněné jsou zdejší stromy a rostliny. Klid a čisté prostředí vytvářejí ideální podmínky pro život mnoha vzácných druhů plazů a obojživelníků.

Nedaleko je další zajímavá lokalita, přírodní rezervace Hrabětický les, kde lze obdivovat vzrostlé stromy a vzácné druhy květin.

Kontakt

IC Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33 Jeseník nad Odrou
E-mail: kultura@jeseniknadodrou.cz
Web: http://www.jeseniknadodrou.cz/
Tel.: +420 558 846 938

Meandry staré Odry u Jeseníku nad Odrou