Hrabětický les u Jeseníku nad Odrou

Součástí obce Jeseník nad Odrou je přírodní rezervace Hrabětický les. Jde o jeden z největších lesů v oblasti Moravské brány, který byl součástí Hranického panství.

Dnes tvoří Hrabětický les především smrky a smíšené listnaté stromy a keře. Lokalita je bohatá na vzácnou květenu.

Dalším zajímavým místem v okolí Jeseníku nad Odrou je přírodní rezervace „Meandry staré Odry“. Jeseník nad Odrou je velmi stará obec, jejíž zrod je spojen s moravskou kolonizací ve dvanáctém století a ve 14. století se stal majetkem pánů z Kravař.  Přímo v Jeseníku nad Odrou turista najde zámek z 18. století, který je v soukromém vlastnictví a je tedy veřejnosti nepřístupný.

Kontakt

IC Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33 Jeseník nad Odrou
E-mail: kultura@jeseniknadodrou.cz
Web: http://www.jeseniknadodrou.cz/
Tel.: +420 558 846 938

Hrabětický les u Jeseníku nad Odrou