Chráněná krajinná oblast Poodří

Poodří je jedním z mála míst v zemi, které kopíruje tok řeky a je natolik vzácné, že stojí za to zřídit zde chráněnou krajinnou oblast. Většinou si ochranu zasloužily horské oblasti. Roviny kolem řek zůstávaly mimo zájem ochranářů.

Důvod byl prostý – většinou byly už tak poznamenány člověkem, který zde po staletí hospodařil, že nebylo co chránit. To, že Poodří se stalo v roce 1991 Chráněnou krajinnou oblastí, je tedy samo o sobě dokladem zachovalé přírody. Koryto řeky Odry a jeho slepá ramena v krajině vytvářejí unikátní systém, který pravidelně při jarním tání pohlcuje obrovské množství vody valící se z Oderských vrchů. Příroda tady vítězí nad snahou člověka podmanit si toto území. Proto je Poodří se svými lužními lesy stále původním domovem mnoha druhů vodních ptáků a savců. Spolu s rozmanitostí rostlin, je tak Poodří tak vzácné, že patří k nejvýznamnějším podobným lokalitám v rámci celé Evropy.

Na své si zde přijdou milovníci pohodových procházek v rovinaté krajině, kteří mohou vychutnávat výhledy na vodní hladinu řeky a také mnoha rybníků, které se rozkládají především kolem Jistebníku, kde se Odra pomalu blíží k Ostravě. Právě oblast kolem Jistebníku je jednou z nejnavštěvovanějších částí Poodří, mimo jiné proto, že na rybnících lze pozorovat i velké druhy vodních ptáků, jako jsou volavky či labutě.

V Poodří je několik míst, kterými vedou i naučné stezky. Jednou z nich je Zámecká naučná stezka v Bartošovicích. Navštívit se dá i naučná stezka Kotvice v okolí Studénky. V lokalitě Poodří roste také několik desítek památných stromů.

Kontakt

Správa CHKO Poodří
2. května 1
742 13 Studénka
E-mail: poodri@nature.cz
Web: http://www.poodri.nature.cz/
Tel.: +420 556 455 055

Chráněná krajinná oblast Poodří