Křížový vrch nad Rudou u Rýmařova

Na vrcholu Křížového vrchu nad Rudou u Rýmařova je kříž s tělem Ježíše Krista v životní velikosti.

Dílo z konce 18. století je impozantní dvanáctou zastávkou křížové cesty od místního kostela. Od kříže je pak fantastický výhled, který otevírá úrodnou rovinu Hané na jedné straně a drsné hory Nízkého a Hrubého Jeseníku na straně druhé.

Kalvárie, jak se podobným kopcům, na nichž vznikla podobná poutní místa, říká, je perlou barokního sakrálního umění. 

Kontakt

Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov, p. o.
nám. Míru 6
795 01 Rýmařov
E-mail: icko@inforymarov.cz
Web: http://www.inforymarov.cz/

Křížový vrch nad Rudou u Rýmařova