Archeopark Chotěbuz-Podobora

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během nichž na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada.

O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora. Ve venkovním areálu se návštěvníci mohou podívat na to, jak původní obyvatelé této oblasti žili, v jakých domech bydleli a jak hospodařili. Pravidelné akce ukazují věrný obraz tehdejšího života, včetně dobových oděvů a způsobu obživy. Později byla vybudována interaktivní expozice ve vstupní budově, která nabízí řadu prvků, jež lákají ke hrám a aktivnímu poznávání zejména děti.

Systematické archeologické výzkumy, realizovaného od roku 1978, přinesly řadu významných nálezů, např. jezdeckou výbavu (ostruha, třmen, udidlo), železnou sekeru nebo hroty šípů. Nález kosti psa, nejspíše chrta, který se mezi Slovany příliš nevyskytoval, naznačuje, že majitel psa byl příslušník místní elity.

V přímém sousedství hradiště je možné navštívit Rybí dům, tedy areál s obřími akvárii a stovkami různých ryb. A nejdete také naprostý unikát – kostel svatého Petra z Alkantary –, který stojí na poddolovaném území a je proto šikmý, jako věž v italské Pise.

Kontakt

Archeopark Chotěbuz-Podobora
Karvinská 455
735 61 Chotěbuz

E-mail: archeopark@muzeumct.cz
Web: http://www.archeoparkchotebuz.cz/
Tel.: +420 552 309 133

Archeopark Chotěbuz-Podobora
Archeopark Chotěbuz-Podobora
Archeopark Chotěbuz-Podobora
další
předchozí