Hrobka rodu Lichnovských v Chuchelné

Rod slezských šlechticů Lichnovských z Voštic se rozhodl zřídit rodinnou hrobku v Chuchelné, protože toto místo bylo spjato s počátky šlechtického rodu. Zdejší panství vlastnili Lichnovští už od prvních let 17. století.

Rodinná hrobka začala vznikat na začátku 20. století v areálu místního zámku poblíž zámecké kaple, která později byla povýšena na kostel Svatého kříže.

Není náhodou, že cihlová stavba hrobky připomíná Červený zámek v Hradci nad Moravicí. Vznikla v podobném slohu a dokonce ji postavil tentýž architekt, který vedl opravy zámku v Hradci. Do hrobky byly uloženy sarkofágy s ostatky tří představitelů rodu.

Za druhé světové války byl kostel Svatého kříže zcela zničen, když jej na Velký pátek roku 1945 zasáhla bomba. Po válce byly sarkofágy násilně otevřeny a ostatky zazděny v jednom z výklenů původní hrobky. Ani místní lidé nevěděli o tom, kde se Lichnovští nacházejí.

Dnes jsou sarkofágy opraveny a jsou vystaveny na původních místech hrobky tak, jak si Lichnovští přáli. V roce 1996 se lidé v Chuchelné dočkali i nového kostela.

Kontakt

Kaple sv.Kříže
Mírová 20
747 24 Chuchelná

E-mail: obec@chuchelna.com
Web: http://www.chuchelna.com/
Tel.: +420 553 650 138

Hrobka rodu Lichnovských v Chuchelné