Kostel sv. Jana Nepomuckého v Čeladné

O postavení kostela v Čeladné se postaral osvícený panovník Josef II., který vydal v roce 1782 císařské nařízení, podle kterého se měly stavět nové chrámy. Císař chtěl, aby lidé neměli do kostela dále, než hodinu cesty.

Panovník přitom dbal dokonce na to, aby věřící nemuseli chodit přes hory, řeky a sněhem zaváté cesty. Proto se i v Čeladné, odkud lidé chodili do Frýdlantu nad Ostravicí, dočkali svého kostela. Poměrně prostá stavba byla otevřena v roce 1789 a zasvěcena svatému Janu Nepomuckému. Zajímavostí, kterou lze v kostele vidět, je obraz svatého Isidora, patrona rolníků, který zdobí jeden z bočních oltářů.

Mohutný litinový kříž, který stojí u vstupu na hřbitov, věnoval hrabě Chotek, nejvyšší purkrabí českého království. Kříž je dokladem skvělé práce mistrů slévačů, kteří jej odlili ve třicátých letech devatenáctého století.

Kontakt

IC Čeladná
Čeladná 714
739 12 Čeladná

E-mail: ic@celadna.cz
Web: http://www.celadna.cz/
Tel.: +420 558 684 400

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Čeladné