Monumenty Jana Amose Komenského ve Fulneku

Dvě sochy, jeden obelisk a jedna bronzová skulptura připomínají život a práci Jana Amose Komenského ve Fulneku. Tato sbírka dělá z Fulneku město s největším počtem soch tohoto filozofa.

Jedna socha stojí v parku u Památníku Jana Amose Komenského a pochází z dílny sochaře Jana Štursy. Objednána byla v dvacátých letech minulého století a stát měla původně v aule filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze naproti Myslbekově soše Jana Husa. Až o půl století později, v roce 1970, byla tato bronzová plastika umístěnou na žulovém podstavci ve Fulneku

Druhá impozantní socha, kterou najde turista ve Fulneku, je plastika Jana Pelikána, která ztvárňuje kazatele Komenského se vztyčenou pravicí. Tato kamenná socha stojí u základní školy a připomíná otevření první české školy ve Fulneku.

Obelisk s pamětní deskou Komenského je umístěn v Žákovském háji, kde učitel národů s oblibou přímo v přírodě učil své žáky. Obelisk je raným dílem sochaře Olbrama Zoubka.

Soudobá plastika myslitele od Igora Kitzbergera je umístěna v kavárně v Knurrově paláci na rohu fulneckého náměstí.

Jan Amos Komenský strávil ve Fulneku nejšťastnější období svého života. Byl kazatelem Jednoty bratrské a Fulnek byl posledním místem na Moravě, kde svobodně kázal před svým odchodem do exilu. Další místo, které připomíná pobyt Komenského na Moravě je v nedalekém Suchdole nad Odrou. Jde o lípu s nápisem „Zde kázal v letech 1618 až 1621 J. A. Komenský“.

Kontakt

MIC Fulnek
Sborová 81
742 45 Fulnek
E-mail: mic@fulnek.cz
Web: http://www.ic-fulnek.cz/
Tel.: +420 556 713 713

Monumenty Jana Amose Komenského ve Fulneku