Muzeum Dřeviónka

V replice dřevěné usedlosti v Nýdku vzniklo muzeum, které vás seznámí s historií Těšínského Slezska, především pak se způsobem bydlení místních obyvatel – gorolů.


Dřeviónka, která vznikla jako replika původní usedlosti (roubené stavení č. p. 78 s chlévy, stodolou a zahradou), je unikátním objektem odrážejícím původní život a bydlení nýdeckých obyvatel. Roubená stavba se nachází v blízkosti centra Nýdku. Součástí stavby je informační centrum, které zprostředkuje turistům informace o regionu a možnostech využití místních služeb.
 
V upravených prostorách bývalého chléva (dříve součást obytného stavení) je instalována stálá expozice, vztahující se k „průmyslové“ historii obce Nýdek a potažmo celého Těšínského Slezska. Návštěvníci tu získají informace o původní těžbě železné rudy i o počátcích blízkých železáren v Ustroni a v Třinci. Najdou tu však ještě řadu dalších zajímavostí, jakou je například tzv. nýdecký klauz (splavovací nádrž), milíře (k výrobě dřevěného uhlí) apod. Expozice je doplněna vzácnými dobovými ilustracemi i současnými fotografiemi.
 
Další neméně zajímavou součástí objektu je přilehlá stodola, ve které se vedle prostoru určeného pro různé kulturní nacházejí také exponáty poukazující na zvyklosti a těžké živobytí našich předků. Dokladem dřívějšího života místních obyvatel je již samotný objekt, který se nachází na svém původním místě. Při stavbě usedlosti bylo dodrženo typické rozdělení místností i přilehlých prostor (zahrada a na ni navazující louka). Zároveň byly zachovány tradiční stavební postupy, což spolu s použitým materiálem a konstrukčními prvky dobře vystihuje původní dřevěnou architekturu ve Slezských Beskydech.

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/muzeum-drevionka-v-nydku

Kontakt

Nýdek 678
739 95 Nýdek
E-mail: drevionka@nydek.cz
Web: https://www.nydek.cz/turista/drevionka/
Tel.: +420 702 051 844

Muzeum Dřeviónka