Naučná stezka Odra v Jeseníku nad Odrou

Život podél toku tak mocné řeky, jakou je Odra, je spojen i s častými povodněmi. Naučnou stezku na toto téma lze projít nedaleko Jeseníku nad Odrou.

Ostatně právě Jeseník nad Odrou má s vodním živlem své zkušenosti a místní si velmi dobře pamatují lokální povodeň, která zatopila v roce 2010 v podstatě celou obec. Naučná stezka je dlouhá čtyři a půl kilometru a na devíti zastávkách se lze dočíst o tom, jaký přínos má řeka pro krajinu a jak právě Chráněná krajinná oblast Poodří svými meandry a lužními lesy dokáže zachytit obrovské množství vody a tvoří tak přírodní a přirozenou ochranu města Ostravy.

Návštěvníci této části Poodří se dozvídají také o tom, jakou ochranu právě zdejší lesy dávají mnoha druhům ptáků, včetně ohroženého orla mořského.

Kontakt

IC Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33 Jeseník nad Odrou
E-mail: kultura@jeseniknadodrou.cz
Web: http://www.jeseniknadodrou.cz/
Tel.: kultura@jeseniknadodrou.cz

Naučná stezka Odra v Jeseníku nad Odrou