Ostravské muzeum

Přijďte si rozšířit své znalosti o Ostravě a okolí.

Historie města až po rok 1989 je zachycena na dobových fotografiích i trojrozměrných sbírkových předmětech ze života. Současnou Ostravu představuje návštěvníkům 3D film.

Zajímavostí je bohatá expozice etnografie, kde mimo historické fondy lidového umění zaujme audiovizuální technika, zachycující svátky a zvyky, které se v okolí Ostravy udržují dodnes. Samozřejmostí je expozice hornictví s unikátní sbírkou důlních lamp a přístrojů.

Ve sbírkové části muzea můžeme obdivovat nejlepší exponáty z umělecké tvorby malířů, sochařů a to nejlepší z řemeslné výroby jako hodiny a hodinky, grafika, sklo a porcelán či cín.

Přírodovědnou část tvoří expozice k živé i neživé přírodě. Rozhodně zaujme interaktivní expozice přírody a krajiny Ostravska s exponáty botaniky, zoologie a entomologie. Od května do října je pro návštěvníky připravena houbařská poradna.

Kontakt

Ostravské muzeum
Masarykovo nám. 1
702 00 Ostrava
E-mail: muzeum@ostrmuz.cz
Web: http://www.ostrmuz.cz/
Tel.: +420 597 578 450

Ostravské muzeum