Památník životické tragédie

Připomeňte si tragickou událost, která se odehrála 6. srpna roku 1944 v obci Životice (dnes součást Havířova) a vyžádala si životy 36 mužů.

Nejmasovější likvidační akce na území Těšínského Slezska v době II. světové války měla být odplatou za partyzánskou akci, při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa. Tato hrůzná událost se tak zařadila po bok dalších odvetných akcí, jako bylo vypálení Lidic a vyhlazení Ležáků. Ne nadarmo se Životicím po válce začalo říkat „slezské Lidice“. U pomníku Matky, jenž je také mementem všech obětí okupace, můžete navštívit výstavní budovu se stálou muzejní expozicí. Ta prostřednictvím unikátních dokumentů, fotografií či dobových zbraní a oděvů přibližuje nejen dění okolo životické tragédie, ale i vývoj okupačních poměrů, formy nacistické represe, polský a český odboj či osvobození.

Pomník i expozice je součástí Muzea Těšínska.

Kontakt

Památník životické tragédie
Padlých hrdinů 220/47a
736 01 Havířov-Životice
E-mail: zivotice@muzeumct.cz
Web: http://www.muzeumct.cz/
Tel.: +420 596 434 138

Památník životické tragédie