Piaristický klášter v Bruntále

Největší stavbou v období baroka se v Bruntále stal piaristický klášter s kostelem Panny Marie Utěšitelky.

O zbudování sídla řádu rozhodl velmistr Franz Ludwig na začátku osmnáctého století. Vznikla piaristická kolej, později k ní přistavený kostel, který patří k nejkrásnějším církevním stavbám rokoka. Zdobí jej cenný inventář a především tři obrazy od barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho, který pocházel z Rýmařova.

Klášter se podílel na kulturním rozvoji města, gymnázium, které v něm sídlilo, bylo základem místního divadelnictví. Piaristický klášter je nedaleko městského centra a patří k místům, které by návštěvník Bruntálu při hledání zdejší historie neměl minout.

Kontakt

TIC Bruntál
nám. Míru 64/7
792 01 Bruntál

E-mail: mic@mubruntal.cz
Web: http://www.mubruntal.cz/
Tel.: +420 554 706 525

Piaristický klášter v Bruntále