Přírodní rezervace Kotvice

Rybník, to je neuvěřitelně bohatá říše rostlin a živočichů. V Chráněné krajinné oblasti Poodří existuje celá soustava vodních ploch, mezi kterými vznikly naučné stezky.

Přírodní rezervace Kotvice získala své jméno podle chráněné vodní rostliny kotvice plovoucí a je důležitou botanickou oblastí. Potůčky a mokřady se postaraly o živnou půdu pro lužní les i travní porosty. Pěkně pohromadě tu lze obdivovat mohutné duby letní, olše nebo lípy. Ve stojaté vodě rybníků se zase daří vodním rostlinám, například rdestu světlému a lakušníku okrouhlému.

Naučná stezka Kotvice vychází z obory zámku Nová Horka, je dlouhá 3 km a má deset zastavení. Násep mezi rybníky Kačák a Kotvice tvoří bývalá železniční trať ze Studénky do Štramberka a dá se po ní dojít k blízkému nádraží ve Studénce a navázat na další naučnou stezku Studénka – Poodří.

Při procházce po rezervaci Kotvice návštěvníkům nuda nehrozí, na rybnících i přilehlých loukách totiž panuje čilý ruch. Dají se tu pozorovat především vodní ptáci, kteří si vybírají křoviny a ostrůvky uprostřed vody pro stavění svých hnízd. Vlhké prostředí také svědčí různým druhům obojživelníků. Naučná stezka končí u Pasečného mostu, kde se nachází rybniční náhon z 15. století.

Kromě samotného života vodních rostlin, živočichů a ptáků lze sledovat také panorama Moravskoslezských Beskyd.

Kontakt

IC Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
E-mail: infocentrum@mesto-studenka.cz
Web: http://www.ic.mesto-studenka.cz
Tel.: +420 556 414 387

Přírodní rezervace Kotvice