Rezervace Suchá Dora

Mezi Jakubčovicemi a Spálovem se rozkládá rezervace zvaná Suchá Dora. Jde o významnou lokalitu, která je součástí přírodního parku Oderské vrchy.

Milovníci přírody zde obdivují květenu a vzácné druhy motýlů. Stromy a keře poskytují bezpečí mnoha druhům ptáků, hnízdí zde i velmi vzácný čáp černý.

Obec Jakubčovice leží na břehu Odry, nad obcí se vypíná Buková hora a kopec Chrastavec, ze kterého jsou krásné výhledy na Moravskoslezské Beskydy a Oderské vrchy. 

Kontakt

MIC Odry
Masarykovo nám. 16/25
742 35 Odry
E-mail: infocentrum@odry.cz
Web: http://www.odry.cz
Tel.: +420 556 768 162

Rezervace Suchá Dora