Tufitový lom

Naučná stezka Tufitový lom prochází částí lesních porostů Nízkého Jeseníku v bezprostřední blízkosti vodního díla Slezská Harta.

Délka trasy z výchozího bodu a zpět je asi 5 km, pro pěší asi 2 hodiny a v případě varianty návštěvy přírodní památky Razovské tufity a naučné stezky Vápenná pec Rázová, cca 14 km což je asi 5 hodin.

Stezka začíná na lesní cestě Klimešová v prostoru jejího odbočení z okresní komunikace Dlouhá Stráň – Razová a pokračuje označená směrníky v trase lesní cesty k jednotlivým zastávkám až na konec této komunikace. Odtud označená pokračuje po levém břehu VN Slezská Harta do tufitového lomu, kde je umístěna poslední zastávka. Z této zastávky naučné stezky se lze vrátit na výchozí bod a trasu ukončit nebo pokračovat po levém okraji lesních porostů až k označené cyklotrase, která návštěvníka dovede do obce Razová, kde je možno navštívit přírodní památku Razovské tufity nebo dále pokračovat po naučné stezce Vápenná pec Razová, která začíná odbočením na lesní cestu č. 9 vlevo z místní komunikace pod obcí Razová. Trasa je nenáročná, její převážná část vede po lesní asfaltové komunikaci.

Délka (km)5 (14)
Počet zastavení6
Začátek lesní cesta Klimešová u komunikace Dlouhá Stráň – Razová
KonecRazová – tufitový lom
Téma/zaměřenílesnictví, přírodní památka Razovské tufity
Typ stezkypěší
Náročnostlehká
Čas prohlídky (přibližný)2 hod. (5 hod.)

Kontakt

MIC Bruntál
nám. Míru 64/7
792 01 Bruntál
E-mail: mic@mubruntal.cz
Web: https://www.mubruntal.cz/tic.asp
Tel.: +420 554 706 525

Tufitový lom