Uhlířský vrch u Bruntálu

Naučná stezka začíná u vstupu do lipové aleje, která návštěvníka dovede k baroknímu kostelu.

Odtud stezka pokračuje do vyhaslého sopečného tělesa, kde končí. Její délka dosahuje 1400 m a jejím absolvováním zdoláte převýšení téměř 200 m.

Jednotlivé zastavení naučné stezky se věnují historickému vodovodnímu systému, nacházejícímu se pod Uhlířským vrchem, lipové aleji, její historii a současnému stavu včetně popisu vyskytujících se druhů lip, dále pak chrámu Panny Marie Pomocné a budovám spjatých s kostelem, tabule rovněž informují o rodové a druhové rozmanitosti fauny a flóry charakteristické pro nejbližší okolí vyhaslého vulkánu a v neposlední řadě jsou zastavení zaměřeny na sopečnou aktivitu v okolí Bruntálu, sopečný řez, který zde vznikl lomovou činností a těžbě tufů. 

Délka (km)1,5
Počet zastavení6
Začáteklipová alej u komunikace Bruntál – Moravskoslezský Kočov
Konecvyhaslé sopečné těleso
Téma/zaměřenívšeobecné informace o lokalitě Uhlířského vrchu, vodárenství, památky, flóra a fauna Bruntálska
Typ stezkypěší
Náročnostlehká
Čas prohlídky (přibližný)1 hod.

Kontakt

MIC Bruntál
nám. Míru 64/7
792 01 Bruntál
E-mail: mic@mubruntal.cz
Web: https://www.mubruntal.cz/
Tel.: +420 554 706 525

Uhlířský vrch u Bruntálu