Vesnické muzeum v Hrádku a Škola lidových řemesel

Mandl z roku 1840, dřevěná pračka, školní potřeby, motocykly, kroje, nábytek, hudební nástroje, nářadí, hračky

Více než 200 nejrůznějších předmětů denní potřeby vám ve Vesnickém muzeu v Hrádku umožní nahlédnout do života Gorolů (obyvatel úplného východu naší země) v minulém a předminulém století. Ve škole lidových řemesel probíhají ukázky řemesel a workshopy – výroba keramiky na hrnčířském kruhu, tkaní na tkalcovském stavu, předení na kolovrátku atd. Dominantou školy lidových řemesel je kachlová pec s „blachou“, na které se pečou tradiční bramborové placky.
Rekonstrukce budovy Školy lidových řemesel byla financována v rámci projektu „Skoczów-Hrádek. Podporujeme se vzájemně“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002007, který je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Ślask Cieszyński, v rámci operačního programu Interreg V-A 2014-2020 Česká republika – Polsko a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Kontakt

Vesnické muzeum
Hrádek 434
739 97 Hrádek

E-mail: podatelna@obechradek.cz
Web: http://www.obechradek.cz/muzeum-a-infocentrum
Tel.: +420 558 551 311

Vesnické muzeum v Hrádku a Škola lidových řemesel
Vesnické muzeum v Hrádku a Škola lidových řemesel
další
předchozí