Vrásový soubor u Klokočůvku

Přírodní památka zvaná Vrásový soubor se nachází nedaleko Klokočůvku. Jde o vrstvy břidlice, které na povrchu vytvořily různě zprohýbané tvary.

V jednom místě je vidět malou sluj, které se říká Dračí skála. V okolí Vrásového souboru rostou různé druhy vzácných rostlin. Tento přírodní úkaz je krásným dokladem toho, že v této oblasti je mnoho míst, kde se břidlice těžila a dodnes je vidět v krajině mnoho pozůstatků po starých lomech. Vrásový soubor leží v přírodním parku Oderské vrchy.

Kontakt

MIC Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry
E-mail: infocentrum@odry.cz
Web: http://www.odry.cz
Tel.: +420 556 768 162

Vrásový soubor u Klokočůvku