S kolem kolem těžních věží a kolonií

Obdivujte surovou krásu Ostravy ze sedla kola!

Železárny, ocelárny, lisovny, válcovny, doly a těžní věže, ale také kolonie, ve kterých bydleli zaměstnanci továren a podniků, tvoří výrazné dominanty Ostravy. Ta se právě díky své industriální historii stala populární turistickou destinací. Nasedněte na kolo a vydejte se poznat tuto její tvář z nevšedního pohledu.

Jde o náročnější okružní trasu pro cyklisty, kteří se nezaleknou městského provozu. Trasa je vedená převážně po cyklostezkách.

Popis výletu

Okružní trasa začíná u hornického muzea Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích, kde si rozhodně naplánujte prohlídku, opravdu stojí za to! Od Dolu Michal se vydejte po ulici Radniční, odbočte vlevo na Čs. armády a pokračujte po Michálkovické. Cestou budete míjet těžní věž dolu Petr Bezruč. Ten patřil v místním těžebním revíru k vůbec nejhlubším – těžilo se v hloubce až 1 368 metrů! Práce kvůli toho byla ztížena o vysoké teploty, které v takových hloubkách dosahovaly i 40°C!

Přes Slezskou Ostravu, podél řeky Ostravice a následně Odry, dojedete až do Koblova, odkud po cyklostezce G dorazíte na Landek. Kromě toho, že jde o přírodní památku (procházka je tu moc příjemná) a najdete tu rozhlednu i sportovní areál, tyčí se tu těžní věž bývalého dolu Anselm, v jehož areálu dnes funguje největší hornické muzeum v republice.

Od Landeku se dejte podél řeky Odry. Cestou budete míjet mimo jiné i bývalý důl Odra. Jeho těžní věž byla sice zbourána, stále ale stojí budovy koupelny, strojovny, vrátnice a správní budovy. Tyto pozůstatky jsou kulturní památkou.

Pokračujte po stezce L až k soutoku Odry s řekou Opavou. Zde se dejte doleva po cyklostezce S. Ta vás dovede k výdušné jámě dolu Ignát z roku 1906. Výdušná jáma, jinak také větérka, je unikátní díky své kruhové stavbě. V blízkých ulicích Západní a Mendělejevova jsou k vidění domky bývalé kolonie, kde žili zaměstnanci místní chemičky, jíž se říkalo Dusíkárna (původní název byl Československá továrna na dusíkaté látky).

Za jámou se dejte po cyklostezce C ulicí Chemickou a následně Přemyslovců v Mariánských Horách, kde bylo (a stále je) kolonií hned několik. Domky v koloniích se často dělily na dělnické a úřednické a tomu odpovídalo vybavení a velikost bytů. Stavěny byly mnohdy z pálených cihel. V místech, kde se ulice Přemyslovců křižuje s hlavní ulicí 28. října, stával hostinec U Koule, podle kterého bylo přezdíváno kolonii Horní právě Kolonie U Koule. Kolonie Horní je dobře zachovaná a proto upoutává pozornost nejen výletníků, ale i odborné veřejnosti. Z ulice 1. máje můžete odbočit do ul. Bendlovy či Slévárenské a přesvědčit se na vlastní oči. Projíždět budete i okolo osady Červeného kříže, jejíž výstavbu financovalo právě toto sdružení ve 20. a 30. letech 20. století.

Pokračujte dále po ulici 1. máje až do Vítkovic. Ty jsou populární především díky areálu bývalých železáren a dolu Hlubina – Dolním Vítkovicím. Vy se ale tentokrát podíváte do míst, kde zaměstnanci této slavné továrny žili. Na severu mezi ulicí Mírovou a Ruskou stojí kolonie Westend, jedna z nejstarších dochovaných hutnických kolonií na Ostravsku, postavená v letech 1878-1879. Po obou stranách Mírového náměstí, vpravo i vlevo od kostela sv. Pavla, stojí U-hausy, pavlačové polyfunkční domy. Ubytováváni zde byli přední dělníci, mistři a nižší úředníci. Většina bytů byla jednopokojových. Asi nejznámější je vítkovická Štítová kolonie v ulicích Nerudova a Lidická, kterou cyklostezka prochází. Je zde 32 dvoupodlažních dvojdomků a díky jejich vzhledu si možná budete připadat trochu jako v Anglii….

Největší hutní dělnickou kolonií na Ostravsku je Josefínská kolonie. Rozkládá se mezi ulicí Ocelářskou na východě a Okružní na západě a jihu, Kotěrovou na severu. V současné době procházejí kolonií ulice Erbenova, Ryskova, Obránců míru, Kovářská, Floriánova, Sirotčí a Rudná. S Josefínskou kolonií sousedí Ocelářská kolonie.

Za sadem Boženy Jabůrkové se dejte doleva ulici Výstavní. Dojedete až k nejstarší vítkovické stavbě – empírovému zámečku Rothschildů, kteří byli majiteli Vítkovických železáren. Napojte se na cyklostezku B a pokračujte přes sad Dr. Milady Horákové, kde dřív býval židovský hřbitov. Po ulici Varenská a Českobratrská se dostanete zpět do centra Moravské Ostravy. Tam se tyčí těžní věž dolu Jindřich. Spolu s ní zůstala zachována ještě jámová budova. Hornická kolonie náležící k dolu byla zbourána, aby ustoupila moderní panelové výstavbě. V přilehlé ulici Bieblova (č. p. 6 a 8) najdete dva domy, které původně do kolonie patřily.

Z Moravské Ostravy se dejte zpět na Slezskou po lávce za Vyhlídkovou věží Nové radnice, po cyklostezce F. Tou dojedete až do Heřmanic, přičemž budete míjet Heřmanický pivovar – no kdo by odolal malé zastávce…? 😉 Ulicí Vrbická, která navazuje na ulici Československé armády, dojedete zpět na začátek výletu, tedy k hornickému muzeu Dolu Michal.

S kolem kolem těžních věží a kolonií

Vybrané zážitky

Camp Landek Park

Camp Landek Park

Camp Landek Park
ATC na Vaňkově kopci

ATC na Vaňkově kopci

ATC na Vaňkově kopci
Větrný mlýn na Nových Dvorech

Větrný mlýn na Nových Dvorech

Větrný mlýn na Nových Dvorech
Lávka nad Bazaly ve Slezské Ostravě

Lávka nad Bazaly ve Slezské Ostravě

Lávka nad Bazaly ve Slezské Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Porubský bludný kámen

Porubský bludný kámen

Porubský bludný kámen