Dvořákovy sady v Opavě

Mnohá města se rozrostla poté, co se vymanila z původních středověkých hradeb. Ty totiž postupně přestávaly plnit svůj účel ba naopak místo toho, aby bránily města před dobyvateli, se stávaly spíše brzdou jejich dalšímu rozvoji.

Totéž se stalo v Opavě, čehož dokladem jsou dnešní Dvořákovy sady. Vznikly totiž zasypáním hradního příkopu, který původně chránil město. V polovině 19. stolení již bylo jasné, že kdyby nějaká vojska chtěla Opavu dobýt, stejně by je příkop nezastavil.

Mimo nádherné stromy v sadech najdete i krásnou secesní skříňku s teploměrem, která zde přibyla v roce 1913 a také pomník věnovaný básníku Petru Bezručovi.

Kontakt

MIC Opava
Horní nám. 67
746 26 Opava
E-mail: informacni.centrum@opava-city.cz
Web: http://www.infocentrum.opava.cz/
Tel.: +420 553 756 143

Dvořákovy sady v Opavě