Galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií v regionu a příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

Sbírky GVUO čítají více než 23 000 uměleckých předmětů a umělecká díla jsou každoročně zapůjčována na významné výstavy v České republice i do zahraničí. Výstavní prostory se nalézají v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926, která patří mezi skvosty ostravské architektury. GVUO pořádá edukační programy pro školy, tvůrčí dílny pro veřejnost (od batolat až po seniory) a doprovodné programy v podobě komentovaných prohlídek, přednášek, literárních čtení, koncertů i festivalů.

Vznik GVUO úzce souvisí se stavbou Domu umění. K jeho realizaci pomohlo setkání stavitele a sběratele umění Františka Jurečka s úředníkem a sběratelem umění Aloisem Sprušilem. Spolu v roce 1923 založili Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, který se zasloužil o stavbu Domu umění, jenž byl 13. května 1926 otevřen. František Jureček nakonec odkázal svou sbírku Spolku Domu umění v Ostravě, čímž vytvořil základ sbírkového fondu dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Kontakt

Dům umění
Jurečkova 9
702 00 Ostrava


Web: https://www.gvuo.cz/
Tel.: +420 596 115 425

Galerie výtvarného umění v Ostravě