Hornictví v okolí Rýmařova

Krajina kolem Rýmařova je doslova provrtána starými šachtami a jámami. Některé z nich jsou dokonce neznámé a nikdo přesně neví, odkud a kam sahají.

Už staří Keltové zjistili, že krajina kolem Rýmařova je bohatá na drahé kovy. V dobách už před naším letopočtem zřejmě rýžovali zlato, což dokazují nálezy malých hald hlušiny z té doby. Po příchodu Slovanů se zájem věnoval více těžbě železných rud.

V dalších stoletích se už lidé museli pouštět za drahými kovy do podzemí, protože zásoby z povrchu byly vyčerpány. Vrchol těžby důlními metodami byl v 16. století. 

Více informací o hornictví se dozvíte v městském muzeu v Rýmařově, kde si mimo jiné můžete prohlédnout expozici nerostů a minerálů.

Kontakt

IC Rýmařov
Nám. Míru 6
795 01 Rýmařov
E-mail: icko@inforymarov.cz
Web: https://www.inforymarov.cz
Tel.: +420 554 212 381

Hornictví v okolí Rýmařova