Jeskyně Šipka u Štramberku

Jeskyně se nachází na kopci nad městem a jsou odtud nádherné výhledy na malebné městečko Štramberk, přezdívané Moravský Betlém.

Je místem, kde je doloženo nejstarší osídlení člověkem na našem území. V roce 1880 zde byla nalezena část spodní čelisti neandrtálského dítěte. Objev je o to cennější, že je o čtvrt století starší než podobné nálezy v německém Neandrtálu. 

V Šipce byly nalezeny také pozůstatky pravěkých zvířat, například jeskynního medvěda nebo dokonce pravěkého lva. Šipka je tak nejcennější pravěké archeologické naleziště v Česku. Zdejší objevy inspirovaly zřejmě Zdeňka Buriana, rodáka ze sousední Kopřivnice, k jeho známým kresbám a malbám, kterými vytvářel jakési rekonstrukce scén z pravěku. Burian si totiž prý jako dítě chodil do Šipky hrát.

Jeskyně je volně přístupná a tvoří ji velký prostor vyhloubený vodou v útrobách kopce. 

Kontakt

MIC Štramberk
Náměstí 9
742 66 Štramberk
E-mail: mic@stramberk.cz
Web: http://www.stramberk.cz/
Tel.: +420 558 840 617

Jeskyně Šipka u Štramberku