Kaple svatého Ondřeje

Nejzachovalejší částí zříceniny hradu Hukvaldy je barokní hradní kaple zasvěcená svatému Ondřejovi. Stavba pochází ze sedmnáctého století, její vstup zdobí sochy Jana Nepomuckého a Františka Xaverského.

Na hlavním oltáři je obraz svatého Ondřeje, patrona zdejšího kraje. Na konci listopadu se tady konají poutě, které připomínají příběh apoštola Ondřeje, který byl spolu se svým bratrem Petrem jedním z nejbližších Ježíšových učedníků.

Kontakt

Informační a kulturtní centrum obce Hukvaldy
Hukvaldy 40
739 46 Hukvaldy

E-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz
Web: http://www.ic-hukvaldy.eu/

Kaple svatého Ondřeje
Kaple svatého Ondřeje
další
předchozí