Kaple svatého Rocha ve Fulneku

Součástí barokní historie města Fulnek je také kaple svatého Rocha a Šebestiána, která tvořila hřbitovní kapli starého hřbitova na návrší za Fulnekem a byla součástí areálu kostela svatého Josefa.

Hřbitov byl sice v roce 1903 zrušen, ale kaple, jejíž původ se datuje rokem 1632, zůstala zachována. Poznáte ji podle střechy v podobě vojenské přilbice, která tak připomíná střechu Černé věže v centru Fulneka.

Dnes kaple svatého Rocha a Šebestiána slouží jako výstavní prostor.

Kontakt

MIC Fulnek
Sborová 81
742 45 Fulnek

E-mail: mic@fulnek.cz
Web: http://www.ic-fulnek.cz/
Tel.: +420 556 713 713

Kaple svatého Rocha ve Fulneku