Kaplička v Národním sadu

Kaplička zbyla ze staré křížové cesty ke kostelu, který stával na vrchu Kotouč ve Štramberku. Tvoří součást Národního sadu a byl v ní umístěn vyřezávaný Valašský Betlém. Dnes je v něm betlém od štramberského řezbáře.

Národní sad vznikl na vrchu Kotouč ve Štramberku v atmosféře vlastenectví krátce po vzniku Československa. Je to galerie v přírodě, kde můžete obdivovat busty a pamětní desky významných osobností českých dějin. Národním sadem a celým Štramberkem vás provede naučná stezka.

Kontakt

MIC Štramberk
Náměstí 9
742 66 Štramberk
E-mail: mic@stramberk.cz
Web: http://www.stramberk.cz/
Tel.: +420 558 840 617

Kaplička v Národním sadu