Karvinské rybníky

Překrásné okolí řeky Olše kontrastuje s průmyslovou krajinou severu Těšínska.

Karvinské rybníky mezi Starým městem a Dětmarovicemi se staly rájem rybářů, ale rádi se kolem nich projíždějí také cyklisté a lidé na koních. 

Listnaté stromy tu rostou v mohutných prastarých alejích. Olše, vrby i letité duby vytvářejí nádherné prostředí pro život rozmanitým druhům živočichů a v tůňkách zase můžete spatřit vzácné rostliny. Na hrázích a v křovinách hnízdí vodní ptactvo.

Kontakt

MIC Karviná
Masarykovo nám. 71/26
733 01 Karviná-Fryštát
E-mail: micka@rkka.cz
Web: http://www.rkka.cz/
Tel.: +420 596 318 620

Karvinské rybníky