Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Jedna z dominant města Fulnek je barokní farní kostel Nejsvětější Trojice. Tyčí se nad městem a už zvenčí je vidět, že jde o jednu z nejvýznamnějších barokních staveb nejen Moravského Kravařska, ale na také v rámci Moravy.

Tato významná památka stojí v místě původního gotického kostela, který byl zasvěcen svatému Filipovi a Jakubovi a byl místem řeholníků. Dnes je tento chrám spojen především s mimořádnou výzdobou, která připomíná výjevy z Bible a označuje se jako Obrázková Bible, obdivuhodná je křížová chodba, která je nejcennější gotickou památkou Fulneku.

Na čestném místě vedle oltáře je umístěn obraz Panny Marie Pomocné, který je spojen se zázrakem, který místní věřící popsali v polovině 18. století, kdy se na obraze objevily slzy. Místní uvěřili v léčivé účinky obrazu a přicházeli se modlit a zdobit obraz květinami. Dodnes patří obraz k nejcennějším pamětihodnostem chrámu.

Kostel je opraven a díky tomu je nejen místem pro modlitby místních věřících, ale láká také turisty, kteří tuto oblast přijíždějí poznat.

Kontakt

MIC Fulnek
Sborová 81
742 45 Fulnek

E-mail: mic@fulnek.cz
Web: http://www.ic-fulnek.cz/
Tel.: +420 556 713 713

Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku
Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku
další
předchozí